Ansvar

Som et stort internasjonalt selskap har vi daglig kontakt med tusenvis av kunder, ansatte og leverandører. Derfor er vi i JYSK også klar over at våre aktiviteter og handlinger påvirker omgivelsene våre, og at vi derfor har et stort ansvar.

Ansvaret gjelder ikke bare våre egne ansatte, men også de som jobber for våre leverandører rundt om i verden så vel som for våre omgivelser.

Som kunde er det avgjørende at du kan være trygg på at varene du kjøper hos JYSK produseres med respekt for mennesker, dyr og miljøet.

Vårt arbeid med samfunnsansvar (CSR) er en pågående prosess, og vi tror at samarbeid, dialog og engasjement er veien videre når det gjelder å forbedre sosiale og miljømessige forhold.

Vi stiller både krav til oss selv og til våre leverandører innen miljø, klima, dyrevelferd, produktsikkerhet og etiske og sosiale forhold.

FNs VERDENSMÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

I løpet av 2019 har vi jobbet intenst med FNs 17 verdensmål for å sikre at vår primære innsats innen bærekraft samsvarer med de områdene hvor vi har størst innvirkning gjennom verdikjeden.

Basert på dette arbeidet har vi valgt en rekke verdensmål som er sentrale i vårt arbeid med bærekraft:

6 (rent vann og sanitæranlegg), 8 (anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (klima innsats)) og 15 (liv på land).

Les mer om bærekraft i JYSK