FN's Verdensmål

FN’s verdensmål for en bærekraftig utvikling

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål (også kjent som de globale målene) med den hensikt å løse noen av planetens største utfordringer innen 2030 og bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.

Alle medlemmer av FN er forpliktet til å omdanne de globale målene til konkrete tiltak, verdensmålene gjelder alle, og selskaper og forbrukere spiller også en viktig rolle.

JYSK arbeider med FN`s verdensmål for å sikre at vår primære innsats innen bærekraft og samfunnsansvar samsvarer med områdene der vi har størst innvirkning i hele verdikjeden vår.

Basert på dette arbeidet har vi valgt ut fem globale mål som er mest relevante for vår virksomhet:

I tillegg bidrar JYSK til flere globale mål gjennom vårt samarbeid med ledende NGO-er og merkeordninger, samt gjennom vår støtte til veldedige formål.

Globalt mål 6 (Rent vann og sanitæranlegg):

JYSKs egen virksomhet har ikke et stort vannforbruk. Men hvis du ser på forsyningskjeden vår, er situasjonen annerledes.

En stor del av våre produkter er laget av bomull. Den konvensjonelle dyrking og produksjon av bomull krever store mengder vann. På samme måte brukes både plantevernmidler og gjødsel tradisjonelt.

I samarbeid med frivillige organisasjoner arbeider vi for å redusere vannforbruket samt bruk av plantevernmidler og gjødsel ved å hjelpe bomullsbønder med å optimalisere dyrkingsprosessene.

JYSK jobber også med å øke mengden resirkulert bomull i produktene våre.

Et annet betydelig fokusområde er reduksjon av vann og kjemikalier som brukes i bomullsbehandlingen, samt bedre styring av avløpsvann fra fabrikkene.

Globalt mål 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst)

Økonomisk vekst er en del av JYSKs DNA, og mesteparten av selskapets overskudd går til å skape ytterligere vekst og arbeidsplasser.

JYSK er et familieeid selskap og en ansvarlig arbeidsgiver for titusenvis av ansatte i mange land.

JYSKs leverandørkjede skaper arbeidsplasser for hundretusener av mennesker over hele verden. Gjennom ansvarlig styring av leverandørkjeden sørger vi for at leverandørene våre skaper rettferdige og trygge arbeidsforhold.

Globalt mål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon)

Som detaljhandelsselskap er ansvarlig forbruk og produksjon et av områdene der JYSK har en mulighet til å utgjøre den største forskjellen, og dermed også et av områdene der vi har størst ansvar.

JYSK har i mange år jobbet aktivt med ansvarlig produksjon gjennom ansvarlig styring av leverandørkjeden, inkludert retningslinje for leverandører og etiske retningslinjer. Vi har et bredt spekter av både sosiale og miljømessige krav, som vi, både oss selv og i samarbeid med eksterne organisasjoner, regelmessig følger opp.

Vi har et sterkt fokus på mer bærekraftige råvarer og introduserer samtidig stadig flere produkter laget av resirkulerte materialer.

JYSK har også mulighet til å bidra til mer ansvarlig forbruk. Vi jobber med alt fra mer bærekraftig emballasje til produktets livssyklus. I samarbeid med våre leverandører velger og designer vi produkter som kan vare lenger. I tillegg fokuserer vi på produkter designet på en måte som gjør dem lettere å demontere for å resirkulere de forskjellige delene.

Vi ønsker å fremme ansvarlig forbruk blant våre kunder, og vi kommuniserer kontinuerlig om fordelene ved å velge produkter laget av mer bærekraftige råvarer, for eksempel FSC®-sertifisert tre. I tillegg støtter vi ulike informasjonskampanjer fra frivillige organisasjoner, som FSC Week og FSC Design Award.

Globalt mål 13 (Klimatiltak)

JYSK erkjenner at klimaet er i endring, og at virksomheten vår bidrar til denne endringen. Vi jobber hardt for å gjøre anleggene våre mer effektive, for å gå over til fornybar elektrisitet og for å fase ut fossilt brensel for raskt å redusere karbonavtrykket vårt.

JYSK har som mål å redusere halvparten av klimagassutslippene fra strøm og oppvarming av alle våre butikker, distribusjonssentre, kontorer og bedriftseide kjøretøy innen 2030 fra en basislinje for 2019.

Vi samarbeider med våre underleverandører og transportpartnere for å sette oss mål og redusere klimagassutslippene. Vårt mål er å være karbonnøytralt gjennom alt vi gjør innen 2050.

Globalt mål 15 (Livet på land)

JYSK jobber for å minimere det negative miljøpavtrykket fra produksjon og distribusjon av produktene våre.

Både i forhold til råstoffet og selve produksjonen av våre produkter, samarbeider vi med våre leverandører og ledende frivillige organisasjoner for å minimere miljøavtrykket.