GOJYSK.com

GOJYSK

 

GOJYSK er en online plattform for medarbeidere hos JYSK. Plattformen er også tilgjengelig for interesserte eksterne utenfor JYSK. Den gir et innblikk i selskapets virksomhet, og hva som foregår i JYSK.

GOJYSK er tilgjengelig på 24 ulike språk og leverer både dagsaktuelle selskapsnyheter, samt spennende historier gjengitt av våre medarbeider.


Formål

GOJYSK.com skal gjenspeile og gjengi vår felles JYSK-kultur på tvers av både landegrenser, medarbeidergrupper og arbeidsoppgaver. GOJYSK.com skal styrke kjennskapet til JYSK, men også fellesskapet og tilhørigheten, for så å inspirere og motivere.

Innhold

På GOJYSK.com publiseres det et bredt innhold – fra små historier til aktuelle konsernnyheter. GOJYSK.com ønsker både å hylle fremgangen blant ansatte og i selskapet, men også sette fokus på relevante utfordringer hvor vi som selskap både kan lære og utvikle oss.

Besøk oss på GOJYSK.com