Kjøpmannen. Slik er den offisielle – og uformelle – tittelen til Lars Larsen som i 1979 grunnla virksomheten, som i dag er kjent som JYSK.

Godt kjøpmannskap har fra begynnelsen vært grunnsteinen i Lars Larsens virke. Det gode kjøpmannskapet ligger også til grunn for den suksessen som JYSK har oppnådd som en internasjonal butikkjede med en tilhørende nettbutikk.

I Danmark var Lars Larsen en av landets mest kjente og driftige forretningsmennesker. Det skyldes ikke minst, at han helt fra den spede begynnelsen selv har medvirket i utallige reklamer på landsdekkende TV, hvor han er kjent for å alltid ha et godt tilbud.

Gjennom årene er Lars Larsen blitt hedret for sin innsats for dansk næringsliv og Danmark generelt. I 2009 ble han av hennes majestet Dronning Margrethe 2. tildelt Ridderkorset av Dannebrogsordenen for sin innsats for dansk næringsliv. I 2017 ble han Ridder av 1. grad av Dannebrogsordenen. I 2018 mottok han dessuten det Berlingske Fonds Hederspris, som gis til personer som har gjort en særs stor innsats for Danmark.

Foruten JYSK eier Lars Larsen en rekke andre virksomheter, innenfor bl.a. interiør, restaurantbransjen og golf.

I 2004 utga Lars Larsen sin selvbiografi, hvor man kan lese om hans liv og karriere. Selvbiografien ble ved utgivelsen utdelt til samtlige danske husstander, og er oversatt til en rekke språk.

Lars Larsen døde i sitt hjem i august 2019, med sin nærmeste familie ved sin side.

Du kan lese Lars Larsens biografi her