JYSK samarbeid

 

JYSK ønsker å samarbeide med en rekke myndigheter, organisasjoner, leverandører, franchisetakere og offentlige kunder.

1. Lokale utleiere

JYSK søker etter nye butikklokaler i Norge, spesielt i Oslo!

JYSK åpner hele tiden nye og bedre butikker, og derfor søker vi alltid etter nye lokaler. I forbindelse med videreutvikling av vårt butikknett har vi behov for butikkarealer på flere steder i Norge, men spesielt i Oslo og Akershus.

Vi er fortrinnsvis interessert i leie, men også kjøp av tomter eller eksisterende bygninger som kan utvikles er av interesse. Deltagelse i andre samarbeidsprosjekter kan også være interessant. JYSK - konseptet er fleksibelt når det gjelder lokalenes utforming og størrelse, og vi ber dere om å ta kontakt om deres potensielle eiendomsarealer kan utvikles i henhold til nedenstående spesifikasjoner;

  • Butikklokaler med mulighet for etablering av butikk med total areal fra 1.000 til 1.700 m2
  • Lokalene må være på ett plan og i 1. etasje
  • Gode varemottaksforhold i tilknytning til butikk/lager
  • Mulighet for minst 30 parkeringsplasser
  • Tomtearealer på minimum 3.000 m2

Kontakt Development Manager Lars-Petter Christensen, lpc@jysk.com eller mobil +47 92 26 05 15 eller send tilbud til oss til følgende adresse;

JYSK AS
Postboks 164 Furuset
1001 Oslo

ATT: Eiendomsavdeling

2. Forbrukere og NGO

JYSK samarbeider daglig med en rekke organisasjoner innenfor bl.a. forbruker- og miljøspørsmål.

3. Franchise

Er det noen som ønsker å bruke JYSK-konseptet til å åpne butikker, så innleder vi gjerne et forpliktende samarbeid om det. Gjelder ikke åpning av franchise i Norge. Ta kontakt med JYSK Franchise, tel. +45 89 39 75 00.

4. Offentlige kunder

JYSK har en stor og effektiv engrosavdeling som betjener alle storkunder - herunder offentlige instanser.

Les mer om storkjøp her