JYSK samarbeid

JYSK ønsker å samarbeide med en rekke myndigheter, organisasjoner, leverandører, franchisetakere og offentlige kunder.

1. Lokale utleiere

JYSK søker etter nye butikklokaler i Norge, spesielt i Oslo!

JYSK åpner hele tiden nye og bedre butikker, og derfor søker vi alltid etter nye lokaler. I forbindelse med videreutvikling av vårt butikknett har vi behov for butikkarealer på flere steder i Norge, men spesielt i Oslo og Akershus.

Vi er fortrinnsvis interessert i leie, men også kjøp av tomter eller eksisterende bygninger som kan utvikles er av interesse. Deltagelse i andre samarbeidsprosjekter kan også være interessant. Se liste under for spesifikasjoner på hva vi ser etter.
 

  • Butikklokaler med areal ink lager på 1500m2 BRA.
  • Lokalene bør være på ett plan og i 1. etasje
  • Gode varemottaksforhold i tilknytning til butikk/lager
  • Mulighet for minst 30 parkeringsplasser

Kontakt Development Manager Paul Inge Holm, phol@jysk.com eller mobil +47 95 28 18 15.

 

2. Forbrukere og NGO

JYSK samarbeider daglig med en rekke organisasjoner innenfor bl.a. forbruker- og miljøspørsmål.

3. Franchise

Er det noen som ønsker å bruke JYSK-konseptet til å åpne butikker, så innleder vi gjerne et forpliktende samarbeid om det. Gjelder ikke åpning av franchise i Norge. Ta kontakt med JYSK Franchise, tel. +45 89 39 75 00.

4. Offentlige kunder

JYSK har en stor og effektiv engrosavdeling som betjener alle storkunder - herunder offentlige instanser.

Les mer om storkjøp her