Ingen skadelige kjemikalier

I JYSK har vi fokus på å unngå skadelige kjemikalier i våre produkter, og vi har høye standarder og stiller strenge krav til leverandører.

Stoffer med svært stor bekymring

SVHC står for Substances of Very High Concern, det vil si stoffer som kan være problematiske for helse og miljø. JYSK tillater generelt ikke såkalte SVHCer i våre produkter, bortsett fra i litiumbatterier og enkelte elektriske produkter da det ennå ikke er mulig å finne alternativer.

Listen over SVHCer er definert og oppdatert av EU. Stoffene på listen er lovlige å bruke, men JYSK har bestemt at vi ikke vil ha disse stoffene i produktene våre. Når nye stoffer legges til EUs liste over SVHC, blir JYSK varslet. Deretter vil vi kontakte våre leverandører og be dem fase ut stoffene fra produktene våre innen seks måneder.

I januar 2023 la EU til melamin på kandidatlisten over SVHC. Noen av JYSKs produkter kan inneholde en liten mengde melamin. Vi har startet arbeidet med å finne alternativer.

STANDARD 100 fra OEKO-TEX®

OEKO-TEX® er en av verdens ledende helsemerkeordninger for tekstiler. STANDARD 100 fra OEKO-TEX® er en forsikring for JYSK og kundene om at produktet ikke inneholder skadelige mengder stoffer som er kjent for å være problematiske for helsen.

De aller fleste tekstilprodukter i JYSK er sertifisert etter STANDARD 100 av OEKO-TEX®. Tekstilprodukter er alle produkter hvor minst 80 prosent av varens vekt er laget av tekstil. STANDARD 100-merket finnes også på mange av våre andre produkter, for eksempel på hoveddelen av dyner og puter. 

Når et produkt er merket med STANDARD 100-merket, testes hele produktet for problematisk kjemi - inkludert de delene, som ikke er laget av tekstil, f.eks. glidelåser, knapper og annet tilbehør. Testene er utført av uavhengige OEKO-TEX® partnerinstitutter.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er en utvidelse av STANDARD 100 fra OEKO-TEX®. I tillegg til å sikre at produktet ikke inneholder noen skadelige nivåer av problematisk kjemi, sørger MADE IN GREEN by OEKO-TEX® også for en miljømessig og sosialt ansvarlig produksjon. Merket OEKO-TEX finnes også på en rekke andre produkter, for eksempel dyner og puter.

Test og kontroll

JYSK har høye krav og vi jobber systematisk med kontroll på produktene våre. Vi bruker eksterne testselskaper for å kontrollere og teste produktene våre for skadelig kjemi, og samtidig krever JYSK at leverandører tester og dokumenterer samsvar.