Ingen skadelige kjemikalier

Skadelige kjemikalier har en problematisk effekt på helse og miljø. Derfor har vi i JYSK høye krav, som vi også stiller til våre leverandører.

JYSK tillater ikke såkalte SVHC-stoffer i produktene våre. SVHC står for stoffer med svært høy bekymring. Det vil si stoffer som kan være problematiske for helse og miljø. Listen over SVHC er definert og oppdatert av EU.

OEKO-TEX STANDARD 100 SERTIFISERING

OEKO-TEX er verdens ledende helsemerking for tekstiler. Merket er JYSK og kundens forsikring om at produktet ikke inneholder skadelige mengder stoffer som er kjent for å være problematiske for helsen.

Alle tekstilprodukter i JYSK, dvs. produkter hvor minimum 80% av produktets vekt er tekstil, oppfyller OEKO-TEXs krav, og de aller fleste tekstilprodukter i JYSK bærer OEKO-TEX Standard 100-merket. Alle tekstiler som inngår i andre produkter, for eksempel møbler, må oppfylle de samme kravene som et OEKO-TEX-sertifisert produkt.

Merket OEKO-TEX finnes også på en rekke andre produkter, for eksempel dyner og puter.

OEKO-TEX er en frivillig merkeordning der standardene er langt mer omfattende enn EU-lovgivningen. Når en gjenstand bærer OEKO-TEX Standard 100-merket, er hele varen testet for skadelige kjemikalier, inkludert delene som ikke er laget av tekstil, blant annet glidelåser.

JYSK jobber systematisk med kontroll av våre varer. Vi bruker eksterne laboratorier for å kontrollere og teste produktene våre for skadelige kjemikalier, og vi krever også at leverandører tester og dokumenterer.

LAGET I GRØNN

MADE IN GREEN av OEKO-TEX er en utvidelse av OEKO-TEX standard 100-merket, som i tillegg til å sikre at produktet ikke inneholder skadelige kjemikalier, også sørger for en miljøvennlig og samfunnsansvarlig produksjon av produktet.

Dette er en tilleggsgaranti til JYSKs Code of Conduct for leverandører, som også krever etisk og samfunnsansvarlig produksjon.

ØKOLOGISK BOMULL MED GOTS-SERTIFISERING

Utvalgte produkter i JYSK er laget av 100% GOTS-sertifisert økologisk bomull.

GOTS står for Global Organic Textile Standard, som er verdens ledende standard innen organisk produksjon av blant annet bomull. GOTS-sertifiseringen stiller strenge krav til både selve produktet og produksjonen.