Dyrevelferd

Hos JYSK aksepterer vi ikke dyremishandling, og våre leverandører er forpliktet til å overholde vårt Code of Conduct, som blant annet stiller krav til dyrevelferd.

Dyner og puter er blant kjerneproduktene våre, og mange av dem inneholder dun og fjær. Når vi snakker om dyrevelferd i forhold til dun og fjær, er det spesielt ett tema som ofte står på dagsorden: å plukke ned fra levende gjess. Metoden er karakterisert som dyreplageri og er forbudt i Europa og mange andre deler av verden.

JYSK godtar under ingen omstendigheter at dun og fjær plukkes fra levende fugler. Derfor overvåker vi kontinuerlig forsyningskjeden vår i samarbeid med The International Down and Feather Laboratory, IDFL. IDFL har spesialisert seg på å gjennomføre inspeksjoner i hele forsyningskjeden, inkludert gårder og slakterier.

Hos JYSK ønsker vi kun produkter der dun og fjær er biprodukter fra næringsmiddelindustrien, og alle JYSKs leverandører er kontraktmessig forpliktet til å levere bare produkter laget av dun og fjær fra slaktet fjærfe. Dette betyr at dun og fjær som finnes i JYSKs produkter kommer fra fugler som måtte slaktes på forhånd, og hvor fuglene er døde når fjærene plukkes.

JYSK har også et lite utvalg av dyreskinn og et begrenset antall produkter som inneholder ull. Dyreskinnene som selges i JYSK kommer fra dyr som uansett skal slaktes. Dyrene blir ikke drept alene av hensyn til huden.

Under ingen omstendigheter godtar JYSK såkalt mulesing av sauer. Dette er spesielt fremhevet i vår leverandørreglement, som alle leverandører er pålagt å følge.