Klima

Halvering av CO2-utslippene innen 2030

JYSK erkjenner at klimaet er i endring, og at virksomheten vår bidrar til denne endringen. Vi jobber hardt for å gjøre anleggene våre mer effektive, for å gå over til fornybar elektrisitet, og for å fase ut fossilt brensel for raskt å redusere vårt CO2-avtrykk.

JYSK har som mål å redusere klimagasser for vår egen virksomhet i tråd med det klimavitenskapen forteller oss er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 °C.

JYSK har som mål å redusere halvparten av klimagassutslippene fra strøm og oppvarming av alle våre butikker, distribusjonssentre, kontorer og selskapseide kjøretøy innen 2030 (med 2019 som utgangspunkt).

I flere år har vi jobbet for å gjøre anleggene våre mer effektive. For eksempel har vi byttet til LED-belysning og installert bevegelsessensorer i nesten alle butikker, distribusjonssentre og kontorbygg.

Vi setter opp solcellepaneler på mange av bygningene våre, og vi utforsker andre måter å skifte til grønn elektrisitet og karbonnøytral oppvarming.

Karbonnøytralt innen 2050

Som forhandler strekker vårt karbonavtrykk seg langt utover vår egen virksomhet. De fleste utslippene kommer fra fabrikkene som produserer våre produkter, og fra skip og lastebiler som transporterer varene til våre distribusjonssentre, butikker og kunder.

JYSK er opptatt av å redusere vårt klimagassavtrykk, både fra vår egen virksomhet, og også fra alt i vår verdikjede som vi kan påvirke.

JYSK engasjerer underleverandører- og transportpartnere for å sette seg mål og redusere deres klimagassutslipp.

Vårt mål er å være CO2-nøytrale gjennom alt vi gjør innen 2050.

Science Based Targets initiative

JYSK har forpliktet seg til det internasjonalt anerkjente Science Based Targets-initiativet (SBTi) for å begrense global oppvarming.

JYSK forplikter seg til å redusere utslipp innenfor egen virksomhet og ta ansvar for utslipp på tvers av verdikjeden fra produkter som selges i butikkene.

Jobben med å beregne full CO2-utslipp for hele verdikjeden pågår, og når det er ferdigstilt vil vi vite hvor JYSK kan gjøre de største reduksjonene for å nå sitt klimamål.