Miljø

Som selskap påvirker våre handlinger omgivelsene på forskjellige måter, og vi har et stort ansvar overfor naturen vi er omgitt av.

Vi ønsker å redusere den negative innvirkningen på våre omgivelser, og derfor fokuserer vi stadig på en rekke områder der vi jobber for å utvikle mer bærekraftige løsninger som er gode for oss og for våre kunder.

ANSVARLIG SKOGSBRUK

FSC® står for Forest Stewardship Council® og er en internasjonal ideell organisasjon og merkeordning for tre og papir, som stammer fra bærekraftige skoger og andre ansvarlige kilder. FSC-merket sikrer miljømessig, sosialt og økonomisk ansvar.

Du finner FSC-merket på tre fra hele verden, fra tropiske regnskoger til sibirsk barskog. I tillegg til engasjementet for miljømessig bærekraftig skogsdrift, arbeider FSC for å sikre sosialt og økonomisk sunn virksomhet. Det sosiale ansvaret omfatter blant annet at FSC beskytter urfolk og lokale innbyggere som bor i skogene. Samtidig får de som arbeider i skogene opplæring, sikkerhetsutstyr og anstendig betalt. Det økonomiske ansvaret innebærer å sørge for at eiere av FSC-sertifiserte skoger får anstendig betalt for treet.
Dette betyr at i en FSC-skog blir det ikke hugd ned flere trær enn skogen kan erstatte naturlig, det er strenge krav for bruk av innsektsmidler og kjemikalier, arbeiderne får anstendige lønninger og arbeidsvilkår og både mennesker og dyr blir respektert. 

FOKUS PÅ HAGEMØBLER

Hagemøbler er et av JYSKs kjerneområder og vi er blant Europas største hagemøbelkjeder. Vi jobber derfor aktivt for å bekjempe uforsvarlig og ulovlig skogdrift. Siden 1990 har JYSK jobbet for å øke andelen av hagemøbler som er produsert i FSC-sertifisert tre. I dag er alle våre hagemøbler i tre FSC-sertifisert.

Siden 1990-tallet har JYSK jobbet for å øke andelen av FSC sertifisert blant annet våre hagemøbler i tre og flere andre utvalgte varer i vårt sortiment. Vi jobber med å øke bruken av FSC-sertifisert tre i hele vårt sortiment (FSC® N001715). FSC hjelper oss med å sikre at dyr, lokal befolkning som lever i skogene og skogarbeidere og miljøet blir behandlet med respekt. 

Alle våre teak møbler er FCS sertifisert, og følger strenge krav.

MÅL OM Å SERTIFISERE ALLE JYSK PRODUKTER

JYSK har vært medlem av FSC Denmark siden 2006. Alle JYSKs hagemøbler har vært FSC-sertifiserte i en årrekke, og fra slutten av 2024 vil dette gjelde alle JYSKs produkter og emballasje laget av tre, papp eller papir (FSC® N001715).

I tillegg hjelper JYSK kontinuerlig med å fokusere på ansvarlig skogbruk og bærekraftig trevirke, blant annet gjennom FSC-uken og FSC Design Award, som vi støtter.

BEDRE BOMULL

Bomull er et naturlig materiale, men det er store miljøutfordringer, siden tradisjonell bomullsproduksjon krever store mengder plantevernmidler og vann.

JYSK ønsker å bidra til at verdens bomullsproduksjon blir bedre og mer bærekraftig. Derfor har vi satt oss et mål at fra slutten av 2024 skal all bomull som er kjøpt for produksjon til JYSKs tekstilprodukter være mer bæredyktig.

Med dette mener vi at bomullen enten er organisk, resirkulert eller fra organisasjonen Better Cotton Initiative (BCI).

Målet inkluderer alle tekstilprodukter som utgjør en betydelig del av sortimentet vårt, da dette er produkter hvor minimum 80 prosent av produktets vekt består av tekstiler, som sengetøy og håndklær.

HVA ER BEDRE BOMULLINITIATIV?

JYSK er medlem av Better Cotton Initiative (BCI), som er verdens største initiativ for mer bærekraftig bomull.

Initiativet lyder: "The Better Cotton Initiative eksisterer for å gjøre global bomullsproduksjon bedre for menneskene som produserer den, bedre for miljøet den vokser i, og bedre for sektorens fremtid."

BCI har lært mer enn to millioner bomullsbønder om en mer bærekraftig bomullsproduksjon, dvs. mindre vann- og plantevernmiddelforbruk samt bedre avlinger av avlingene. Sosiale aspekter, som riktige arbeidsforhold, er også en del av opplæringen.

ENDRING I INDUSTRIEN

BCIs mål er å endre bomullsproduksjonen over hele verden slik at all bomull på sikt produseres på en mer bærekraftig måte enn det som er tilfellet i dag. De vil med andre ord spre en ny standard for hele bransjen.

Hos JYSK er vi stolte av vårt mål om mer bærekraftig bomull, og ønsker å ta vår del av ansvaret for å gjøre verdens bomull bedre og mer ansvarlig.

BALANSE PÅ VERDENSPLANEN

Bomull fra BCI er ikke fysisk sporbar fra felt til sluttprodukt fordi det er komplisert og kostbart å skille bomull gjennom hele forsyningskjeden. Ved å tilby et system som er enkelt og uten store kostnader, vil etterspørselen bli større, og den totale mengden BCI-bomull vil vokse globalt.

I stedet for sporbarhet på produktnivå, opererer BCI med det de kaller massebalanse, hvor sporbarheten går på den totale, globale mengden bomull. Dette betyr at mer Better Cotton aldri blir solgt over hele verden enn mengden dyrket av BCI-sertifiserte bønder.

Les mer på BCIs nettsider

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Det er mulig å utgjøre en positiv forskjell for miljø og klima ved å resirkulere ressursene på en effektiv måte og dermed minimere avfallsmengden. Derfor har vi i JYSK valgt å jobbe med Global Recycled Standard (GRS).

GRS er en internasjonal, frivillig produktstandard som i samsvar med ISO (International Organization for Standardization) setter et rammeverk for når noe kan beskrives som resirkulert materiale.

Samtidig er standarden en garanti for at produkter som bærer GRS-merket faktisk er laget av resirkulerte materialer. Dette sikres gjennom sporbarhet og tredjepartsrevisjoner.

Målet med GRS er å øke bruken av resirkulerte materialer. Samtidig setter GRS også strenge krav til sosiale og miljømessige forhold som produktene produseres under. I tillegg må skadelige kjemikalier ikke brukes i GRS-merkede produkter.

ØKOLOGISK BOMULL MED GOTS-SERTIFISERING

Utvalgte produkter i JYSK er laget av 100% GOTS-sertifisert økologisk bomull.

GOTS står for Global Organic Textile Standard, som er verdens ledende standard innen organisk produksjon av blant annet bomull. GOTS-sertifiseringen stiller strenge krav til både selve produktet og produksjonen.

EMBALLASJE

Hos JYSK jobber vi kontinuerlig med å gjøre produktemballasjen mer bærekraftig.

Emballasjens primære oppgave er å sikre at produktet er beskyttet under transport. Vi er veldig klar over at det er viktig å bruke minst mulig emballasje og ikke minst bruke riktig emballasje.

Vi endrer kontinuerlig materialtypene vi bruker. Vi implementerer for tiden en ny emballasjedesign som er mer bærekraftig. Massivt papp med enkle strektegninger av produktet vil i løpet av det kommende året erstatte de fargede eskene med bilder. Dette betyr at vi bruker mindre fargetrykk. Samtidig krever vi at mengden FSC-sertifisert papp økes kontinuerlig. Inne i boksene prøver vi hele tiden å minimere mengden plast og flamingo, blant annet ved å bytte ut med resirkulerbar papp der det er mulig.

PLAST

Hos JYSK har vi valgt å fjerne all engangsplastikk fra produktutvalget vårt, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere bruken av plast, for eksempel ved å bruke resirkulert plast i produktene våre.

Vi har blant annet endret de grå SMARTSTORE-boksene til en versjon laget av 100% resirkulert plast, og vi vil kontinuerlig introdusere flere varer i vårt sortiment, som er laget av 100% resirkulert plast.