Miljø

Som selskap påvirker våre handlinger omgivelsene på forskjellige måter, og vi har et stort ansvar overfor naturen vi er omgitt av.

Vi ønsker å redusere den negative innvirkningen på våre omgivelser, og derfor fokuserer vi stadig på en rekke områder der vi jobber for å utvikle mer bærekraftige løsninger som er gode for oss og for våre kunder.

ANSVARLIG SKOGSBRUK

FSC® står for Forest Stewardship Council® og er en internasjonal ideell organisasjon og merkeordning for tre og papir, som stammer fra bærekraftige skoger og andre ansvarlige kilder. FSC-merket sikrer miljømessig, sosialt og økonomisk ansvar.

Du finner FSC-merket på tre fra hele verden, fra tropiske regnskoger til sibirsk barskog. I tillegg til engasjementet for miljømessig bærekraftig skogsdrift, arbeider FSC for å sikre sosialt og økonomisk sunn virksomhet. Det sosiale ansvaret omfatter blant annet at FSC beskytter urfolk og lokale innbyggere som bor i skogene. Samtidig får de som arbeider i skogene opplæring, sikkerhetsutstyr og anstendig betalt. Det økonomiske ansvaret innebærer å sørge for at eiere av FSC-sertifiserte skoger får anstendig betalt for treet.
Dette betyr at i en FSC-skog blir det ikke hugd ned flere trær enn skogen kan erstatte naturlig, det er strenge krav for bruk av innsektsmidler og kjemikalier, arbeiderne får anstendige lønninger og arbeidsvilkår og både mennesker og dyr blir respektert. 

FOKUS PÅ HAGEMØBLER

Hagemøbler er et av JYSKs kjerneområder og vi er blant Europas største hagemøbelkjeder. Vi jobber derfor aktivt for å bekjempe uforsvarlig og ulovlig skogdrift. Siden 1990 har JYSK jobbet for å øke andelen av hagemøbler som er produsert i FSC-sertifisert tre. I dag er alle våre hagemøbler i tre FSC-sertifisert.

Siden 1990-tallet har JYSK jobbet for å øke andelen av FSC sertifisert blant annet våre hagemøbler i tre og flere andre utvalgte varer i vårt sortiment. Vi jobber med å øke bruken av FSC-sertifisert tre i hele vårt sortiment (FSC® N001715). FSC hjelper oss med å sikre at dyr, lokal befolkning som lever i skogene og skogarbeidere og miljøet blir behandlet med respekt. 

Alle våre teak møbler er FCS sertifisert, og følger strenge krav.

MÅL OM Å SERTIFISERE ALLE JYSK PRODUKTER

JYSK har vært medlem av FSC Denmark siden 2006. Alle JYSKs hagemøbler har vært FSC-sertifiserte i en årrekke, og fra slutten av 2024 vil dette gjelde alle JYSKs produkter og emballasje laget av tre, papp eller papir (FSC® N001715).

I tillegg hjelper JYSK kontinuerlig med å fokusere på ansvarlig skogbruk og bærekraftig trevirke, blant annet gjennom FSC-uken.

BETTER COTTON

Bomull er et naturlig og fornybart materiale. Likevel er det store miljøutfordringer ettersom tradisjonell bomullsproduksjon krever store mengder plantevernmidler, kjemisk gjødsel og vann.

Heldigvis finnes det mer bærekraftige måter å produsere bomull på enn konvensjonell bomullsproduksjon.

JYSK ønsker å bidra til å gjøre verdens bomullsproduksjon mer bærekraftig. Derfor har vi satt oss som mål at innen utgangen av 2024, skal all bomull vi skaffer til våre tekstilprodukter, være mer bærekraftig bomull.

Med mer bærekraftig mener vi enten økologisk bomull, resirkulert bomull eller bomull hentet som Better Cotton.

Tekstilprodukter dekker en betydelig del av vårt sortiment, da det omfatter alle varer der minst 80 % av varens vekt er laget av tekstil, som for eksempel dynetrekk og håndklær.

HVA ER BETTER COTTON?

JYSK er medlem av Better Cotton, som er verdens ledende bærekrafts initiativ for bomull.

Better Cotton har trent mer enn to millioner bomullsbønder i 23 forskjellige land i hvordan man kan produsere bomull på en mer bærekraftig måte. Det vil si for eksempel å bruke mindre vann og sprøytemidler samt å oppnå høyere råvareutnyttelse.

ENDRING I INDUSTRIEN

Målet med Better Cotton er å endre produksjonen av bomull over hele verden slik at all bomull på sikt skal produseres på en mer bærekraftig måte enn den er i dag. De ønsker med andre ord å spre en ny standard for hele bransjen.

I JYSK er vi stolte av å bidra til den verdensomspennende endringen med vårt mål om mer bærekraftig bomull innen utgangen av 2024. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å gjøre verdens bomullsproduksjon bedre og mer bærekraftig.

BALANSE PÅ VERDENSBASIS

Bomull hentet fra Better Cotton er ikke fysisk sporbar fra felt til sluttprodukt fordi det er komplisert og kostbart å skille bomull gjennom hele forsyningskjeden. Ved å tilby et system som er enkelt og uten store kostnader, vil etterspørselen bli større, og den totale mengden Better Cotton vil vokse på global skala.

I stedet for sporbarhet på produktnivå, opererer Better Cotton med et massebalansesystem, som dekker hele den globale forsyningskjeden for bomull. Enkelt forklart betyr det at det som går ut må balansere med det som kommer inn. Med andre ord ser Better Cotton hele tiden på at mengden bomull hentet som Better Cotton tilsvarer mengden som ble produsert av Better Cotton-bønder.  

Les mer om massebalanse på Better Cottons hjemmeside.

GLOBAL RESIRKULERT STANDARD (GRS)

Å minimere mengden avfall og i stedet resirkulere ressursene er en måte å redusere påvirkningen på miljø og klima.

JYSK er sertifisert i henhold til GRS (CU-1050252). Bare produktene som bærer GRS-etiketten og kravet, er sertifisert.

GRS er en internasjonal, frivillig standard som verifiserer resirkulert materiale og sporer det fra resirkulering til sluttprodukt. Dette betyr at produkter som bærer GRS-merket inneholder resirkulert materiale som har blitt uavhengig verifisert i hvert trinn i forsyningskjeden.

Å øke mengden resirkulert innhold i produktene er en viktig del av JYSKs bærekraftsarbeid, og antallet produkter som helt eller delvis er laget av resirkulerte materialer øker.

EMBALLASJE

Hos JYSK jobber vi kontinuerlig med å gjøre produktemballasjen mer bærekraftig.

Emballasjens primære oppgave er å sikre at produktet er beskyttet under transport. Vi er veldig klar over at det er viktig å bruke minst mulig emballasje og ikke minst bruke riktig emballasje.

Vi endrer kontinuerlig materialtypene vi bruker. Vi implementerer for tiden en ny emballasjedesign som er mer bærekraftig. Massivt papp med enkle strektegninger av produktet vil i løpet av det kommende året erstatte de fargede eskene med bilder. Dette betyr at vi bruker mindre fargetrykk. Samtidig krever vi at mengden FSC-sertifisert papp økes kontinuerlig. Inne i boksene prøver vi hele tiden å minimere mengden plast og flamingo, blant annet ved å bytte ut med resirkulerbar papp der det er mulig.

PLAST

Hos JYSK har vi valgt å fjerne all engangsplastikk fra produktutvalget vårt, og vi jobber kontinuerlig med å optimalisere bruken av plast, for eksempel ved å bruke resirkulert plast i produktene våre.

Vi har blant annet endret de grå SMARTSTORE-boksene til en versjon laget av 100% resirkulert plast, og vi vil kontinuerlig introdusere flere varer i vårt sortiment, som er laget av 100% resirkulert plast.