Dyne 1500g GLOPTIND 200x220 varm

Varenr.: 4122785