Dyne 1050g GLOPTIND 135x220 varm

Varenr.: 4122751