JYSK SAMARBEIDER MED UFF NORGE

Sammen med UFF forebygger vi at usolgte og returnerte tekstilvarer havner i restavfallet og sikrer med dette at tøy blir gjenbrukt eller gjenvunnet. Kontainerne er til disposisjon for JYSK sine returnerte og/eller usolgte varer, samt for kunder og beboere til å donere sine klær, sko og tekstiler. I 2022 samlet vi inn omtrent 8,5 tonn tekstiler gjennom samarbeidet. Dette sparte miljøet for 51 572 kg CO2.
 

Hvordan?

Alt UFF samler inn sendes til profesjonell sortering i Europa. UFF samarbeider med  5 sorteringsanlegg som effektivt sorterer til gjenbruk og til gjenvinning. Deretter sorteres dette i ulike kategorier. Gjenbrukskvalitet kategoriseres etter kvalitet, vintage, trend etc. Gjenvinningsprodukter sorteres etter material og selges videre til gjenvinningsaktører.

 

Hvorfor?
«Klær, sko og tekstiler blir til mat, utdanning og medisiner».

Alt overskuddet fra tøyinnsamling og salg i UFF Second Hand butikker doneres til utviklingsprosjekt i Afrika og Asia. I 2021 donerte UFF 25 millioner kroner til 27 ulike prosjekter. Prosjektene er rettet mot helse, utdanning, jordbruk og landsbyutvikling. På denne måten bidrar vi til en sirkulær og grønn fremtid på samme tid som vi støtter mennesker gjennom samarbeid og utvikling.

 

Putepant

JYSK har i 2023 innført et prøveprosjekt i lokale butikker for å oppfordre kunder til å donere bort sin gamle pute. Kunder som donerer puter med naturfyll til UFF blir gjennvunnet til nye produkter.

Naturfyllet fra gamle puter som leveres inn til JYSK, sendes videre til UFF sine sorteringsannlegg. Deretter sorterer de ut dun- og fjærprodukter som selges videre til bedrifter som nøye behandler og gjenvinner produktene. På denne måten gjenvinner dun- og fjærprodukt!

Les mer om putepanten.