Fossheim AS

Siden 2008 har JYSK hatt et samarbeid med Fossheim AS. Målet har vært å gi arbeidssøkende en mulighet i arbeidslivet.

Gjennom arbeidsforberedende trening (AFT), får arbeidstakere en forberedende trening gjennom enkelte bedrifter. JYSK har lenge tatt imot kandidater til deres butikker, og vært fornøyd med å bidra til tiltaket. Tiltaket går ut på å tilpasse arbeidsforholdet til den enkelte kandidat, og deres spesielle behov.

For bedrifter som JYSK er slike samarbeid en god mulighet til å gi alle i samfunnet en mulighet i arbeidslivet, i tillegg et samfunnsansvar av stor betydning for selskapet.

JYSK har stadig gitt muligheter til kandidatene gjennom faste stillinger, eller anbefalinger videre til butikker som etterlyser ansatte.

Les mer om samarbeidet her