Standard angreblankett

Næringsdrivende

JYSK AS
Pb 164
Tevlingveien 23
N-1001 Oslo
kundeserviceNO@jysk.com 

Last ned et angreskjema her

 

Fyll ut angreskjemaet her: 

 

Jeg/vi underretter om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (velg nedenfor)