Returordning elektroniske artikler

Alt du har kjøpt som virker med strøm eller batteri, skal leveres til retur når du skal kaste det. Alt som går på strøm eller batterier (EEavfall) skal leveres til retur når det ikke kan brukes lenger. Det er gratis å returnere. JYSK er pliktige til å ta i retur. Du kan enten levere det der du kjøpte det, eller i en butikk som selger samme type varer. Ikke kast EE-avfall sammen med annet avfall. Lever det til gjenvinning og spar miljøet! Er det noe du lurer på? Spør betjeningen!

JYSK er som importør av elektriske og elektroniske (EE) produkter, forpliktet gjennom avfallsforskriften til å besørge forskriftsmessig innsamling og gjenvinning utrangerte EE-produkter gjennom medlemskap hos et returselskap med en landsdekkende returordning. JYSK er tilsluttet returselskapet Eurovironment som på vegne av JYSK samler inn og gjenvinner EE-avfall knyttet opp mot mengden og typen EE-produkter JYSK importerer i Norge.

JYSK henstiller til at alle kategorier EE-avfall sorteres ut og leveres til et kommunalt avfallsanlegg, hos JYSK selv, ved godkjent miljøstasjon, hos andre forhandlere eller direkte til Eurovironments returordning, www.evm.no – 800 82 090. Kostnader ved gjenvinning av de kasserte EE-produkter dekkes utelukkende gjennom miljøgebyrer på nye EE-produkter.