Personvernprinsipper

De opplysninger du oppgir i din søknad og CV blir kun lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser.

Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for JYSK.

Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig, men slik at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg og i henhold til offentlige lover og regler