Leiefinansiering

Hvorfor bør en bedrift leiefinansiere?

Leiefinansiering betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelene med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening. Leie gir mulighet for regelmessig utskifting eller oppgradering av utstyret i leieperioden til en gitt kostnad. Dette gjør at din bedrift får et tidsriktig og effektivt utstyr uten å gjøre en kapitalkrevende investering. Leie binder med dette ikke opp bedriftens kapital og fri kapital kan dermed benyttes til andre formål. Regnskapsmessig behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke en investering, noe som gjør at leien (som i prinsippet består av renter og avdrag) kan utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, derfor velger ofte norske bedrifter og kommuner denne finansieringsformen. En aktivering ville medført redusert handlefrihet for bedriften eller kommunen siden det ville øke gjeldsgraden og dermed muligheten til å finansiere andre objekter via lån. Kjøpte eiendeler eller lån i bank skal alltid føres opp i balansen.

Hva er leiefinansiering?

Utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til leieobjektet, mens leier har bruksrett. Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker. Du leier ustyret for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom (normalt 2-5 år).

Hva kan leiefinansieres?

I prinsippet kan enhver selvstendig gjenstand med en «viss» verdi leiefinansieres.Det betyr at alle driftsmidler som kan beskrives som en egen enhet kan leiefinansieres. Laveste investeringsbeløp for en avtale er kr. 2,500. I Norge finnes det ingen spesifikk lov som regulerer leiefinansiering.

Hvem kan leiefinansiere?

Leiefinansiering er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, enkeltmannsforetak, A/L etc.) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregistreret i Brønnøysund.

Hva gjør min bedrift for å leiefinansiere produkter?

Ta kontakt med JYSK BtB for mer informasjon.

JYSK BtB
Tevlingveien 23, Postboks 164 Furuset, 1001 Oslo
T: +47 22 07 87 50 Fax: +47 22 07 87 01
Mail: btb-no@jysk.com