Din handlekurv

Kurven din er tom

Din handlekurv

Kurven din er tom

Spar opptil 60% på utvalgte varekategorier!Se mer her
Finn din hagestil og motta inspirasjon på e-post. Les mer

Internship i JYSK Norges HR-avdeling

Mitt opphold som intern i JYSK

Dato:

Kategori: Livet i JYSK

Av Eivind Hansen Oen, 24 år, bachelorstudent ved OsloMet og HR – intern i JYSK Norge.

Som 2. års student på bachelorstudiet administrasjon og ledelse ved OsloMet får man en unik mulighet til å tilegne seg nyttig og relevant arbeidserfaring gjennom et praktikantopphold. Hvor man ønsker å jobbe og i hvilken sektor er opp til studenten selv, men det må naturligvis samsvare med studieretningen. Personlig hadde jeg et ønske om å jobbe med HR, noe som gjorde at jeg søkte meg til JYSKs HR–avdeling. I skrivende stund har jeg kun et par dager igjen her på hovedkontoret, men jeg ønsker å dele noen tanker, erfaringer og refleksjoner rundt praksisoppholdet mitt her hos JYSK.

Forventninger

For de aller fleste studenter, meg selv inkludert, vil nok det sterkeste insentivet med en praksisperiode være å få verdifull arbeidserfaring og et innblikk arbeidslivets realitet. Kanskje får man også en bedre ide om hva man ønsker å spesialisere seg i og ikke minst hva man ønsker å jobbe med etter endt studie. I og med at dette er første gangen JYSK tar imot en praktikant hadde jeg relativt få konkrete forventninger i forhold til spesifikke arbeidsoppgaver, men tanken var at jeg ønsket å lære mer om rekruttering, arbeidsrett i praksis og hvordan støttefunksjonene i JYSK fungerer rent organisatorisk.

Til tross for manglende referansepunkter og en HR – erfaring lik null, følte jeg en stor trygghet i at min nærmeste leder hadde påtatt seg rollen som veileder og mentor. Før oppstart ble vi dessuten enige om at vi begge måtte spille en aktiv rolle for å optimalisere oppholdet med tanke på læringsutbytte for begge parter. Vi så oss enige om at dialog og ærlighet for å justere forventninger og tilpasse oppgaver kom til å bli helt essensielt, og det gjorde det.

Realiteten

Som HR–praktikant i JYSK tar det ikke lang tid før man kan bekrefte den generelle oppfatningen om HR–arbeidsoppgavene dekker hele spekteret og hverdagen er ekstremt varierende. I løpet av introduksjonsuken min fikk jeg oppleve og «skygge» HR–Business Partner i sitt daglige arbeid. Her var det ikke snakk om ensidig og rutinemessig arbeid, det var alt fra rekruttering, intervjuer og HMS–arbeid til Employer Branding og HR–Store Visits. Jeg skjønte fort at HR i JYSK Norge var en relativt operativ avdeling som faktisk var ute i realiteten og håndterte saker. For meg som student og helt fersk til fagfeltet var det utrolig forfriskende å allerede første uken oppleve en Business Partner som faktisk stod i dritten og tok ansvar, uavhengig av hierarkisk posisjon.

Etter å ha gradvis blitt faset inn i de ulike arbeidsoppgavene fikk jeg naturligvis en større trygghet og rutine til det daglige arbeidet. Som et personlig mål ønsket jeg å kontinuerlig utfordre meg selv, det var derfor helt avgjørende at jeg tok en ærlig dialog med veileder om at jeg ønsket større og mer individualiserte arbeidsoppgaver. Med tanke på studierelevans og læringsutbytte var det fornuftig at jeg fra dette tidspunkt fikk oppgaver samsvarende med mine forventninger og ønsker. Særlig følte jeg en interesse for rekruttering og håndtering av arbeidsrettslige saker. Helt konkret betydde dette at jeg blant annet fikk koordinere en rekrutteringsprosess, her inngår å strukturere kandidatinformasjon, innkalling til intervjuer, ta del i selve intervjuet og diverse etterarbeid. Spesielt interessant var det å kunne knytte ulike teorier om atferd og dialog opp mot intervjudynamikken og hvordan hver enkelt kandidat responderte på dette. I og med at jeg har juridiske fag fra OsloMet, ble også arbeidsrett noe som stod sentralt. Å gjøre opp min egen skjønnsmessige vurdering opp mot en sak, sitte med i forhandlingsmøter og følge sakens utvikling var utrolig spennende og så relevant man får det. Utover dette fikk jeg også ansvaret for en rekke andre mindre arbeidsoppgaver. For eksempel å drive profilering og Employer Branding, det vil si at jeg skulle skrive og poste innlegg på sosiale medier med den hensikt å drive kulturbygging ved å fremheve gode opplevelser, utmerkelser og positive øyeblikk internt i JYSK. Jeg måtte også sette meg inn i sentrale og interne lover og regler rundt HMS og sørge for at enkelte butikker var innenfor disse rammene.

Som et avslutningsprosjekt fikk jeg en utrolig morsom og utfordrende oppgave. Jeg skulle være HR–avdelingens representant ved et kvartalsmøte for et helt distrikt. Min rolle ble da å presentere såkalte HR nøkkeltall, samt å holde en kort leksjon om lover og regler rundt personalsaker og hvordan man skal håndtere dette. Å presentere noe man i utgangspunktet ikke har enormt mye kjennskap fra før foran flere ledere i JYSK var en utfordring, ikke minst å gjøre dette med autoritet, men jeg følte at det gav mine personlige og profesjonelle egenskaper en ekstra tyngde, dessuten var det en fin og passende avslutning på praksisoppholdet.

Hvorfor JYSK?

JYSK kan nok ved første øyekast virke som et litt uortodoks sted å være praktikant når man studerer administrasjon og ledelse. Persepsjonen i samfunnet er nok at JYSK er Retail, og dermed kun butikkdrift. Da jeg tok JYSK inn i min vurdering som et potensielt praksissted, fikk jeg raskt vite at det ligger så enormt mye mer bak selve butikkdriften. I og med at det er relativt korte horisontale og vertikale hierarkiske avstander, blir man kjent med en rekke utrolig dyktige mennesker innenfor blant annet markedsføring, finans, HR og Retail. Dette gjorde at jeg som student og praktikant fikk muligheten til å jobbe tverrfaglig, og ikke minst prøve meg på ting man kanskje ikke hadde fått muligheten til i organisasjoner med større strukturelle avstander. Min opplevelse som HR–praktikant i JYSK er at alt legges til rette for en enormt bratt læringskurve, men man må tørre å operere litt utenfor egen komfortsone og ta ansvar for egen læring. Gjør man dette med den rette holdningen finnes det helt utallige muligheter i JYSK hvor alt legges til rette for utvikling og progresjon.